szkolenia@podatkowe.slask.pl

+48 32 732 25 37

 
 
 
 
 
Pragniemy serdecznie zaprosić na kolejne warsztaty podatkowe
dla profesjonalistów.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się:
w czwartek 26 lutego 2015 i ewentualnie 05 marca 2015 o godz.09:00
 
Tematy warsztatów

"Kontrola podatkowa/skarbowa/postępowanie podatkowe - prawa i obowiązki podatnika"
Czyli co należy wiedzieć podczas kontroli i ewentualnego postępowania podatkowego.

Program
 

 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego
 2. Czynności sprawdzające
 3. Kontrola podatkowa
 4. Kontrola skarbowa
 5. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego
 6. Czynności pomocnicze w postępowaniu podatkowym
 7. Wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego
 8. Dowody i postępowanie dowodowe
 9. Rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji
10.Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego i możliwe jego efekty,
11. Postępowanie przed Sądami Administracyjnymi

- cena 150 zł netto+23%VAT, (dla doradców podatkowych cena 75 zł netto + 23%VAT)
- czas trwania ok 3 godzin - doradco podatkowy - uczestnicząc w naszym szkoleniu uzyskujesz 3 punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i catering.
Uczestnictwo w warsztatach dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa.
 
karty uczestnictwa lub pisemnego zgłoszenia na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
* warsztaty kierowane są do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników,
* rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z subregionu zachodniego i południowego województwa Śląskiego w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe. Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić zagadnienie, problem, który chciałby aby omówić podczas trwania spotkania. Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych kontrowersyjnych zagadnień  w aspekcie brzmienia aktualnych przepisów, orzecznictwa i interpretacji, w tym w szczególności interpretacji organów podatkowych w naszym regionie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.
 
 

Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które mogłyby Państwa zainteresować w kolejnych warsztatach:

 

 1. Wynagradzanie członków organów spółek kapitałowych w aspekcie PIT,VAT, ZUS
 2. Diety za czas podróży służbowej jako koszt uzyskania przychodów ( ze szczególnym uwzględnieniem podróży służbowych dokonywanych przez "jednoosobowych" przedsiębiorców wykonujących działalność transportową) - spotkanie 2014-09-16
 3. Wydatki poniesione na spotkanie z kontrahentem - nowa linia orzecznicza - odejście od kryterium okazałości i wystawności na rzecz pojęcia " dobre wrażenie" - spotkanie 2014-09-16
 4. Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - spotkanie 2014-10-28
 5. Przychód pracownika z tytułu udziału w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę
 6. Opodatkowanie VAT i PCC pożyczek udzielanych przez podatników VAT
 7. Premie pieniężne w aspekcie podatku VAT - spotkanie 2014-09-30
 8. Prezenty na rzecz kontrahenta w aspekcie KUP, podatku VAT - spotkanie 2014-09-16
 9. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
 10. Wysokość odszkodowania a VAT
 11. Wykorzystanie samochodów  na cele prywatne - spotkanie 2014-10-28
 12. Rozliczanie faktur korygujących sprzedaż   - nowa linia orzecznicza - spotkanie 2014-09-16
 13. Uprawdopodobnienie nieściągalnych należności - KUP, VAT
 14. Przychody z nieodpłatnych świadczeń na przykładzie opóźnienia w wypłacie dywidendy - spotkanie 2014-09-30
 15. Przepisy antyzaporowe - problemy praktyczne - spotkanie 2014-10-28
 16. Faktury po nowelizacji
 17. Przeliczanie kwot w walutach obcych
 18. VAT- nieodpłatne przekazywanie faktur
 19. Samochody służbowe - w aspekcie VAT oraz CIT/PIT - spotkanie 2014-10-28

© 2014 Zespół doradców podatkowych w Rybniku