szkolenia@podatkowe.slask.pl

+48 32 732 25 37

Pragniemy serdecznie zaprosić na kolejne warsztaty podatkowe dla profesjonalistów.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 28 października 2014 roku o godz 09:00 a następne spotkanie odbędzie się 4 listopada 2014 o godz.16:00. .
  
- cena 100 zł netto+23%VAT, miejsce: Rybnik ul. Wieniawskiego 1,
- czas trwania ok 3 godzin,
- warsztaty kierowane są do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników,
- uczestnictwo w warsztatach dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa,
- rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z subregionu zachodniego i południowego województwa Śląskiego w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe. Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić zagadnienie, problem, który chciałby aby omówić podczas trwania spotkania. Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych kontrowersyjnych zagadnień  w aspekcie brzmienia aktualnych przepisów, orzecznictwa i interpretacji, w tym w szczególności interpretacji organów podatkowych w naszym regionie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.
 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i catering
 
Program warsztatów

Sposób prowadzenia warsztatów wymaga Państwa aktywności, wszystkim zainteresowanym udziałem w tym projekcie dedykujemy listę naszych propozycji którą można wzbogacić o kolejne tematy. To Państwo mogą zdecydować o kolejności omawiania tematów wystarczy podać w karcie zgłoszeniowej cztery tematy, które są dla Państwa najbardziej interesujące a my rozstrzygniemy (demokratycznie) o kolejności ich omawiania na poszczególnych spotkaniach.
Zachęcamy do aktywnego udziału.


- 28 października 2014 (wtorek), godzina 9:00 (dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział)
- 4 listopada 2014 (wtorek), godzina 16:00

 1. Korekta kosztów uzyskania przychodów oraz podatku od towarów i usług z tytułu niezapłaconych faktur (prosimy  o szczegółowe pytania)
 2. Samochody osobowe a podatki dochodowe i VAT - nowe interpretacje stare problemy
 3. Sprzedaż usług poza terytorium kraju
 4. Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które mogłyby Państwa zainteresować:

 

 1. Wynagradzanie członków organów spółek kapitałowych w aspekcie PIT,VAT, ZUS
 2. Diety za czas podróży służbowej jako koszt uzyskania przychodów ( ze szczególnym uwzględnieniem podróży służbowych dokonywanych przez "jednoosobowych" przedsiębiorców wykonujących działalność transportową) - spotkanie 2014-09-16
 3. Wydatki poniesione na spotkanie z kontrahentem - nowa linia orzecznicza - odejście od kryterium okazałości i wystawności na rzecz pojęcia " dobre wrażenie" - spotkanie 2014-09-16
 4. Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
 5. Przychód pracownika z tytułu udziału w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę
 6. Opodatkowanie VAT i PCC pożyczek udzielanych przez podatników VAT
 7. Premie pieniężne w aspekcie podatku VAT - spotkanie 2014-09-30
 8. Prezenty na rzecz kontrahenta w aspekcie KUP, podatku VAT - spotkanie 2014-09-16
 9. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
 10. Wysokość odszkodowania a VAT
 11. Wykorzystanie samochodów  na cele prywatne
 12. Rozliczanie faktur korygujących sprzedaż   - nowa linia orzecznicza - spotkanie 2014-09-16
 13. Uprawdopodobnienie nieściągalnych należności - KUP, VAT
 14. Przychody z nieodpłatnych świadczeń na przykładzie opóźnienia w wypłacie dywidendy - spotkanie 2014-09-30
 15. Przepisy antyzaporowe - problemy praktyczne
 16. Faktury po nowelizacji
 17. Przeliczanie kwot w walutach obcych
 18. VAT- nieodpłatne przekazywanie faktur
 19. Samochody służbowe - w aspekcie VAT oraz CIT/PIT

Dnia 16-09-2014 odbyło się 1 spotkanie z cyklu jesień 2014 - dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział

 1. Prezenty na rzecz kontrahenta w aspekcie KUP, podatku VAT.
 2. Rozliczanie faktur korygujących sprzedaż  - nowa linia orzecznicza
 3. Diety za czas podróży służbowej jako koszt uzyskania przychodów ( ze szczególnym uwzględnieniem podróży służbowych dokonywanych przez "jednoosobowych" przedsiębiorców wykonujących działalność transportową,
 4. Wydatki poniesione na spotkanie z kontrahentem - nowa linia orzecznicza - odejście od kryterium okazałości i wystawności na rzecz pojęcia " dobre wrażenie".

Dnia 30-09-2014 odbyło się 2 spotkanie z cyklu jesień 2014 - dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział

 1. Różne formy finansowania zakupu samochodu oraz wydatki poniesione na spotkanie z kontrahentem - nowa linia orzecznicza - odejście od kryterium okazałości i wystawności na rzecz pojęcia " dobre wrażenie"
 2. Premie pieniężne, rabaty, bonusy, moment ujęcia, aspekt podatkowy,
 3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń,
 4. Różne formy finansowania zakupu samochodu.

© 2014 Zespół doradców podatkowych w Rybniku