szkolenia@podatkowe.slask.pl

+48 32 732 25 37

Wypłata wynagrodzeń - warsztaty

Warsztaty przeznaczone dla osób które planują lub rozpoczynają  pracę w działach księgowości mających płace w zakresie swych obowiązków. Program warsztatów obejmuje właściwie całość zagadnień związanych z naliczeniem wynagrodzeń z szczególnym naciskiem na zagadnienia podatkowe. Zapraszamy pracowników biur rachunkowych oraz działów księgowych małych i średnich firm. Program obejmuje swym zakresem 5 spotkań po 2 godziny.

Program warsztatów

I. Szczegóły sporządzania listy płac dla pracowników

A.Przychody.

 1. ustalanie przychodów,
 2. moment powstania przychodu,
 3. przychody zwolnione od podatku dochodowego ,

B.Koszty uzyskania przychodów

 1. koszty zryczałtowane,
 2. koszty ustalane procentowo,
 3. koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym,

C.Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

D.Składka na ubezpieczenie zdrowotne

E.Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

 1. podstawa obliczenia zaliczki,
 2. stawka podatku przy obliczaniu zaliczki,

F.Kwota zmniejszająca zaliczkę.

 1. podstawowa kwota zmniejszająca,
 2. dodatkowa kwota zmniejszająca,

G.Przekazywanie zaliczek i składanie deklaracji

H.Roczne obliczenie podatku

 1. zasady ogólne,
 2. preferencyjne rozliczenie,
 3. przychody i koszty jego uzyskania,
 4. ulgi rozliczane przez pracodawcę
 5. termin przekazania PIT-40.

I.Sporządzanie informacji PIT-11

 1. deklarowanie przychodów,
 2. koszty w PIT-11,
 3. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 4. gdy zaliczka na podatek wynosi 0 zł,
 5. kiedy płatnik nie wystawia PIT-11?.
 6. termin na sporządzenie informacji,

J.Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych

K.Wyliczanie kwoty do wypłaty

II. Obliczanie objętych polskim prawem rodzajów wynagrodzeń przykłady.

A.Wynagrodzenie minimalne, B.Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

C. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłku chorobowego,

D.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

E.Ekwiwalentu za urlop

 1. podstawa ekwiwalentu,
 2. współczynnik,
 3. obliczenie ekwiwalentu

F.Premia i nagroda, odprawa pieniężna i odszkodowanie

 1. premia jest to składnik wynagrodzenia
 2. nagroda jako składnik wynagrodzenia
 3. podział na premie regulaminowe i uznaniowe (nagrody)
 4. odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
 5. odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia
 6. odszkodowania wypłacane pracownikom na podstawie art. 361 K.p
 7. odszkodowania wypłacane pracownikom z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 471 K.p
 8. odszkodowanie przysługujące pracownikowi w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 K.p
 9. odszkodowania wypłacane pracownikom w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 56 K.p.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i catering

Warunki uczestnictwa:

 

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem karty uczestnictwa na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi nr telefonów:

 

 • Centrum szkoleń G&S sekretariat          +48 32 42 28 775
 • Dorota Gaszka doradca podatkowy       +48 666 035 214
 • Dariusz Szklanny doradca podatkowy  +48 502 673 621