Pragniemy serdecznie zaprosić na kolejne warsztaty podatkowe
dla profesjonalistów.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się:
w czwartek 26 lutego 2015 i ewentualnie 05 marca 2015 o godz.09:00
 
Tematy warsztatów

"Kontrola podatkowa/skarbowa/postępowanie podatkowe - prawa i obowiązki podatnika"
Czyli co należy wiedzieć podczas kontroli i ewentualnego postępowania podatkowego.

Program
 

 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego
 2. Czynności sprawdzające
 3. Kontrola podatkowa
 4. Kontrola skarbowa
 5. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego
 6. Czynności pomocnicze w postępowaniu podatkowym
 7. Wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego
 8. Dowody i postępowanie dowodowe
 9. Rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji
10.Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego i możliwe jego efekty,
11. Postępowanie przed Sądami Administracyjnymi

- cena 150 zł netto+23%VAT, (dla doradców podatkowych cena 75 zł netto + 23%VAT)
- czas trwania ok 3 godzin - doradco podatkowy - uczestnicząc w naszym szkoleniu uzyskujesz 3 punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i catering.
Uczestnictwo w warsztatach dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa.
 
karty uczestnictwa lub pisemnego zgłoszenia na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
* warsztaty kierowane są do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników,
* rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z subregionu zachodniego i południowego województwa Śląskiego w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe. Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić zagadnienie, problem, który chciałby aby omówić podczas trwania spotkania. Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych kontrowersyjnych zagadnień  w aspekcie brzmienia aktualnych przepisów, orzecznictwa i interpretacji, w tym w szczególności interpretacji organów podatkowych w naszym regionie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.
 
 

Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które mogłyby Państwa zainteresować w kolejnych warsztatach:

 
 
 
 
 
Pragniemy serdecznie zaprosić na kolejne warsztaty podatkowe
dla profesjonalistów.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się:
we wtorek 27 stycznia 2014 i ewentualnie 29 stycznia 2014 o godz.09:00
 
Tematy warsztatów
z planowanym udziałem adwokata zajmującego się tematyką karno - skarbową i odszkodowań.

"Odpowiedzialność cywilna/podatkowa/karna - księgowych/biur rachunkowych/doradców podatkowych"
oraz omówienie wybranych zagadnień związanych ze zmianami w przepisach podatkowych w 2015 r. (np. obowiązek posiadania kas fiskalnych przez biura rachunkowe) - czekamy na zgłaszanie tematów

Każdy z tematów będzie uwzględniał zakres odpowiedzialności ze wskazaniem przepisów prawa i ich interpretacji, zapisy w umowach ograniczające skutki zdarzeń niosących odpowiedzialność w tym zakresie, możliwość ograniczenia negatywnych efektów poprzez ubezpieczenia OC w szczególności:

- osoba odpowiedzialna z prowadzenie ksiąg rachunkowych - kto na jakiej podstawie w jakim zakresie oraz w jaki sposób można przekazać - w zależności od osobowości prawnej podatnika (w tym jakie zapisy w umowie o prowadzenie KR mogą ograniczać odpowiedzialność biura rachunkowego) zakres tej odpowiedzialności
- osoba odpowiedzialna za wypełnienie obowiązków płatnika, kiedy należy zgłosić i jaki zakres odpowiedzialności,
- zakres ochrony OC - jakie zapisy w umowie można wykorzystać dla jej zwiększenia - co jest w takim przypadku szkodą,
- umyślność czy też społeczna szkodliwość a przestępstwo czy wykroczenie karno skarbowe,
- interpretacje art 9  KKS "§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada w granicach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców; okoliczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą albo zaostrzającą odpowiedzialność, która nie stanowi znamienia czynu zabronionego, uwzględnia się tylko co do sprawcy, którego ona dotyczy. § 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną."
- art 16 KKS kiedy się stosuje.

 

Program

1. odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych - kierownika jednostki,głównej księgowej, biura rachunkowego
2. odpowiedzialność podatkowa podatnika
3. odpowiedzialność podatkowa płatnika
4. odpowiedzialność podatkowa w spółkach kapitałowych i osobowych
5. odpowiedzialność członków rodziny
6. wyłączenie odpowiedzialności cywilnej i podatkowej.
7. odpowiedzialność karno - skarbowa doradców podatkowych/ biur rachunkowych
8. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych/ biur rachunkowych

- cena 150 zł netto+23%VAT, (dla doradców podatkowych cena 75 zł netto + 23%VAT)
- czas trwania ok 3 godzin - doradco podatkowy - uczestnicząc w naszym szkoleniu uzyskujesz 3 punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i catering.
Uczestnictwo w warsztatach dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa.
 
karty uczestnictwa na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
* warsztaty kierowane są do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników,
* rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z subregionu zachodniego i południowego województwa Śląskiego w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe. Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić zagadnienie, problem, który chciałby aby omówić podczas trwania spotkania. Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych kontrowersyjnych zagadnień  w aspekcie brzmienia aktualnych przepisów, orzecznictwa i interpretacji, w tym w szczególności interpretacji organów podatkowych w naszym regionie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.
 
Następne spotkanie odbędzie się 26.02.2014 i 03.03.2014 o godz. 9.00 w Rybniku ul. Wieniawskiego 1 proponowany temat przewodni  "Postępowanie podatkowe. Kontrola podatkowa- Prawa i obowiązki podatnika"

 

Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które mogłyby Państwa zainteresować w kolejnych warsztatach:

Centrum szkoleń G&S
 
 
 
 
Pragniemy serdecznie zaprosić na kolejne warsztaty podatkowe
dla profesjonalistów.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się:
we wtorek 09 grudnia 2014 o godz.09:00
 
Tematy warsztatów.

Zmiany w podatkach w 2015 r.

Wynagradzanie członków zarządu w aspekcie PIT/CIT/VAT oraz ZUS.

 

- cena 100 zł netto+23%VAT, (dla doradców podatkowych cena 50 zł netto + 23%VAT)
- czas trwania ok 3 godzin - doradco podatkowy - uczestnicząc w naszym szkoleniu uzyskujesz 3 punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i catering.
Uczestnictwo w warsztatach dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa.
 
karty uczestnictwa na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 
* warsztaty kierowane są do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników,
* rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z subregionu zachodniego i południowego województwa Śląskiego w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe. Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić zagadnienie, problem, który chciałby aby omówić podczas trwania spotkania. Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych kontrowersyjnych zagadnień  w aspekcie brzmienia aktualnych przepisów, orzecznictwa i interpretacji, w tym w szczególności interpretacji organów podatkowych w naszym regionie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.
 

Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które mogłyby Państwa zainteresować w kolejnych warsztatach:

Pragniemy serdecznie zaprosić na kolejne warsztaty podatkowe dla profesjonalistów.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 28 października 2014 roku o godz 09:00 a następne spotkanie odbędzie się 4 listopada 2014 o godz.16:00. .
  
- cena 100 zł netto+23%VAT, miejsce: Rybnik ul. Wieniawskiego 1,
- czas trwania ok 3 godzin,
- warsztaty kierowane są do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników,
- uczestnictwo w warsztatach dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa,
- rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z subregionu zachodniego i południowego województwa Śląskiego w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe. Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić zagadnienie, problem, który chciałby aby omówić podczas trwania spotkania. Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych kontrowersyjnych zagadnień  w aspekcie brzmienia aktualnych przepisów, orzecznictwa i interpretacji, w tym w szczególności interpretacji organów podatkowych w naszym regionie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.
 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i catering
 
Program warsztatów

Sposób prowadzenia warsztatów wymaga Państwa aktywności, wszystkim zainteresowanym udziałem w tym projekcie dedykujemy listę naszych propozycji którą można wzbogacić o kolejne tematy. To Państwo mogą zdecydować o kolejności omawiania tematów wystarczy podać w karcie zgłoszeniowej cztery tematy, które są dla Państwa najbardziej interesujące a my rozstrzygniemy (demokratycznie) o kolejności ich omawiania na poszczególnych spotkaniach.
Zachęcamy do aktywnego udziału.


- 28 października 2014 (wtorek), godzina 9:00 (dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział)
- 4 listopada 2014 (wtorek), godzina 16:00

  1. Korekta kosztów uzyskania przychodów oraz podatku od towarów i usług z tytułu niezapłaconych faktur (prosimy  o szczegółowe pytania)
  2. Samochody osobowe a podatki dochodowe i VAT - nowe interpretacje stare problemy
  3. Sprzedaż usług poza terytorium kraju
  4. Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które mogłyby Państwa zainteresować:

Wypłata wynagrodzeń - warsztaty

Warsztaty przeznaczone dla osób które planują lub rozpoczynają  pracę w działach księgowości mających płace w zakresie swych obowiązków. Program warsztatów obejmuje właściwie całość zagadnień związanych z naliczeniem wynagrodzeń z szczególnym naciskiem na zagadnienia podatkowe. Zapraszamy pracowników biur rachunkowych oraz działów księgowych małych i średnich firm. Program obejmuje swym zakresem 5 spotkań po 2 godziny.

Program warsztatów