ING Bank Ślaski S.A

Oddział w Rybniku                                                                                                                                   

Logo

 

 

 Pragniemy zaprosić  na szkolenie:

Samochody a podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe
- pół roku doświadczeń.
Zmiany w podatkach w roku 2015 - kierunek zmian.
Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2014 o godz.9:00
 
 
- czas trwania ok 4 godziny,
- cena 100 zł netto,(50 zł netto dla doradców podatkowych) +23%VAT
- szkolenie kierowane jest do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników, właścicieli i menadżerów biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych
- uczestnictwo w szkoleniu dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa,
- celem szkolenia jest przedstawienie wybranych kontrowersyjnych zagadnień  w aspekcie brzmienia aktualnych przepisów, orzecznictwa i interpretacji.  Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.
 
Program 

VAT w pytaniach i odpowiedziach – przepisy kontra praktyka

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego w wielu przypadkach nie dają odpowiedzi na często pojawiające się w praktyce problemy podatkowe. Niejednokrotnie również interpretacje organów skarbowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych udzielają niejednoznacznych odpowiedzi. Szkolenie wyjaśni wszystkie najtrudniejsze zagadnienia, z którymi osoby zajmujące się stosowaniem przepisów ustawy o VAT z pewnością się spotkały.


Program szkolenia

Najważniejsze zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP, PDOF

W ostatnim czasie nasiliły się rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów w wielu kwestiach kluczowych dla podatników (np. pojęcie "reprezentacji", imprezy integracyjne i in. świadczenia pracownicze, świadczenia kompleksowe). Ponadto w 2013 roku weszły w życie przepisy, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne (m. in.  przepisy dot. fakturowania, przepisy "antyzatorowe").
Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień kontrowersyjnych w oparciu o aktualne brzmienie przepisów, interpretacje i orzecznictwo. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania praktycznych rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.

Program szkolenia

VAT 2014- konsekwencje zmian

W toku szkolenia zostaną omówione przepisy ustawy o VAT, które weszły w życie od stycznia 2014 r., i które powodują istotne komplikacje w okresowych rozliczeniach dokonywanych przez podatników. Dotyczy to zwłaszcza momentu powstania obowiązku podatkowego, jak również odliczania podatku naliczonego i ograniczeń w odliczaniu podatku w świetle nowych przepisów. Zostaną również omówione zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczących odliczania podatku naliczonego od samochodów i wydatków z nimi związanych. Szkolenie zostanie uzupełnione o aktualne wyjaśnienia i interpretacje organów podatkowych dotyczące ww. tematyki.

Program szkolenia

VAT 2014

ze szczególnym omówieniem „odwrotnego obciążenia“

W toku szkolenia zostaną omówione przepisy ustawy o VAT, które weszły w życie od stycznia 2014 r., i które powodują istotne komplikacje w okresowych rozliczeniach dokonywanych przez podatników. Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie nakierowany na tematykę związaną z "odwrotnym obciążeniem". Zostaną również omówione zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczących odliczania podatku naliczonego od samochodów i wydatków z nimi związanych. Szkolenie zostanie uzupełnione o aktualne wyjaśnienia i interpretacje organów podatkowych dotyczące ww. tematyki.

Program szkolenia

Podkategorie