szkolenia@podatkowe.slask.pl

+48 32 732 25 37

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Temat szkolenia: ...........................................................................................................................................................

Termin szkolenia: ..........................................................................................................................................................

Miejsce szkolenia: ..........................................................................................................................................................


Nazwa i adres nabywcy (dane do faktury VAT): ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

NIP: ………………………………

TEL: ……………………………..

Osoby zgłaszane na szkolenie (imię, nazwisko, doradcy podatkowi nr wpisu):

1. ................................................................................

2. ................................................................................

Tematy na cykliczne szkolenia dla profesjonalistów:

1. ........................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................................


Tak/Nie* wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002, poz. 926 późn. zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z późn. zm.).

............................................
imię i nazwisko zgłaszającego


      Zgłoszenie na warsztaty musi zostać potwierdzone przesłaniem karty uczestnictwa na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ilość miejsc jest ograniczona –   o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji z warsztatów do 3 dni przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Wpłaty można uiścić gotówką w dniu szkolenia lub wpłacając na konto bankowe.

Serdecznie Zapraszamy!

 *niepotrzebne skreślić